نیلوفرمرداب

تزیینات تولد وولنتاین
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین آیینه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
رودری شیک
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
پادری شیک بسازید
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
شیرینی گردویی به شکل قلب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
ولنتاین مبارک
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
 
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین الویه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین الویه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
ترشی لبو
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
سفره آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
سفره آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ماست
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین آش
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین آش
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین آش
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
کارت دعوت تولد
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
کارت تبریک عید
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
کارت تبریک عید
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
کارت تبریک عید
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
متن تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
متن تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
متن تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
متن تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
بیا به بالینم...
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۱
 

خانه جدیدم دور نیست همین حوالیست درگوشه ای از شهر, دورادور خانه ام دیوارهای بلندیست اینجا تنها نیستم ولی همیشه چشم براه توام تا بیایی وچند ضربه به در منزلم بکوبی وتو راببینم .

صحن حیاتم بزرگ است ,زیر اندازم بستری از خاک وسقفم تکه سنگی سیاه دیوارهایم کمی نمور ولی پیراهنم به سپیدی برف است ونرمی پر....

روزگارم بد نیست فقط دلتنگ توام تو....

بیا به بالینم اینجا خانه ها همه یک شکل است اینجا غنی وفقیر برابرند اینجا کسی به کسی فخر ندارد راستی اسمم رادرشت بر در خانه ام حک کردم با تاریخ تولدم وهمراه تاریخ اقامتم در این منزل با خطی زیبا رویش نوشتم به سراغ من اگر می آیید نرم وآهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من....

بیا به بالینم خودم صدایت میکنم به قلبت اعتماد کن من هدایتش میکنم که راحت مرا پیدا کنی بیا بیا....


 
 
پاپوش قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
تل قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
یادمان باشد.....
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱
 

یادمان باشد لحظه های باهم بودن را ..

در کنار هم بودن را ...درکنارهم زیستن را...

یادمان باشد تا میتوانیم از وجود هم لذت ببریم وتامیتوانیم به چشمان وصورت هم نگاه کنیمزیرا در آینده ای نه چندان دور همه تبدیل به یک خاطره شیرین میشود وچهره ها تبدیل به یک قاب غبارگرفته روی دیوار ....پس خوب زندگی کنیم که آن قاب همیشه بردیوار خاطره ها باقی بماند نه اینکه محو شود ودر تاریکی ذهن فرو رود .


 
 
مدل شالگردنهای زیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
کلاه قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
گل قلاب بافی زیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
شالگردن زیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
قدر زندگی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
پنجره بخار کرده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
لباس حقیقت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 

روزی دروغ به حقیقت گفت میل داری به شنا برویم .حقیقت ساده پذیرفت ولباسهایش رادرآورد وبه دریا رفت ودروغ لباسهای اوراپوشید ورفت ..ازآن روز دیگر حقیقت عریان وزشت است ودروغ ظاهری آراسته وزیبا دارد با لباس حقیقت.


 
 
سکوت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
ببار باران
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
عکسهای جالب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 


 
 
چه دلتنگم
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳٩۱