نیلوفرمرداب

متن ادبی
نویسنده : تکتم - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ آبان ،۱۳٩٤
 

استاد گفت ضمایر را صرف کن 

گفتم :

من 

تو 

او

او 

او 

استاد فریاد زد بگذر از او 

زیر لب گفتم دلکم آرام بگیر اووووووووو رفت 😢😢

تکتم 18/8/94


 
 
عکس نوشته
نویسنده : تکتم - ساعت ٦:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 


 
 
عکس نوشته
نویسنده : تکتم - ساعت ٦:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 


 
 
عکس نوشته
نویسنده : تکتم - ساعت ٦:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 


 
 
عکس نوشته
نویسنده : تکتم - ساعت ٦:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 


 
 
عکس نوشته
نویسنده : تکتم - ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 


 
 
دلتنگی
نویسنده : تکتم - ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 

عقربه های ساعت درپی هم میدوند

ثانیه ها به وقت دلتنگی میزند

من اینجا ایستادم سر قرار همیشگی

با همان نشانی هنوز شاخه گل  رزدر دستم مانده

فقط کمی خشکیده کمی پزمرده ولی هنوز عطر تو را به همراه دارد

زمان به وقت دلتنگی ایستاده

همیشه رفته ای

اینبار کمی بیا

تکتم راستگو 16/8/94