نیلوفرمرداب

دانستنیها

خواص خردل

دریونان وروم باستان از خردل به عنوان دارواستفاده می شد .

این گیاه بومی قاره آسیادارای گلهای زردو  دانه های کوچک کروی است.

روغن خردل:فشارخون راکاهش می دهد.

دانه خردل:مصرف منظم حمله میگرن راکاهش می دهد.

مصرف مخلوطی از شیرودانه خردل سیاه رنگ 15دقیقه قبل از غذا اشتها آوراست.

کاهش دهنده آسم

منبع ویتامین گروه B

برطرف کننده ذات الریه وبرونشیت وکلیه مفید است.