نیلوفرمرداب

لباس حقیقت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
 

روزی دروغ به حقیقت گفت میل داری به شنا برویم .حقیقت ساده پذیرفت ولباسهایش رادرآورد وبه دریا رفت ودروغ لباسهای اوراپوشید ورفت ..ازآن روز دیگر حقیقت عریان وزشت است ودروغ ظاهری آراسته وزیبا دارد با لباس حقیقت.