نیلوفرمرداب

این وآن....
نویسنده : تکتم - ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳٩٢
 

کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند وزنان شوکت زن بودنشان را ...

کاش مردان همیشه مردباشندوزنان همیشه زن........... 

آنگاه هر روزنه روز زن نه روز مرد بلکه روز انسان  است.............

عمریست خودمان  را در بند حرف این وآن کرده ایم