نیلوفرمرداب

دوستت دارم
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩٢
 

تا انجا که نفس در سینه است یک نفس دوستت دارم

تا آنجایی که دنیایی هست  ومن زنده در این دنیا دوستت دارم

تا اوج آسمان به رنگ عشق به رنگ روشنی ها .....

تا آنجایی که کسی نمیبیند تا جایی که کسی نمی آید دوستت دارم

واز نهایت بی نهایت میگذرد نه شبیه لیلی ونه مثل مجنون  قصه ها

لیلی ومجنون ها می آیند ومیروند در این روزها هر کسی ادعای دیوانگی دارددر این دنیا

من نه مجنونم ونه فرهادتو من هستم عشق بی همتای تو من برای توام وتاابد در قلب تو

ما برای هم زنده ایم نه به عشق دیگران این حکایت همیشه میماند در عشقمان!

وآنکه ادعا کرد عاشق است ودل زد به دریاها رفت به سوی آن دنیا ها هنوز هم نمیفهمند معنای واقعی عشق را من عاشقت شدم ویک قدم با گذاشتم

همه ی گذشته ها را جا گذاشتم تا رسیدم به تویی که همین سوی دنیایی در کنار همین ساحل دریایی!

تو همینجا یی در قلب من به خاطر عشق گذشتیم از هم تا از این گذشتن ها تنها عشق به جا بماند نفرت وفراموشیها در همانجا بماندتا یکجا برسیم به هم

همانجا قدم بزنیم در کنار هم برویم وبرویم تا برسیم به هم همانجا قدم بزنیم در کنار هم برویم وبرویم تا برسیم به نهایت عشقمان

با تو رسیدم تا آنجایی که دلهایمان به آرامش میرسند قلبها یمان طعم واقعی با هم بودن را میچشند نه در اینجا تاریکی است ونه دلهره از آنهایی که خاموشی را به همراه خود دارند!

تا آنجایی که هیچکس جز من وتو نمیبیند دوستت دارم حالا باآن چشمان زیبایت عمق قلب مراببین که تا کجاها دوستت دارم.....