نیلوفرمرداب

این روزها...
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳٩٢
 

این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...
همین