نیلوفرمرداب

بودن ونبودن
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٢
 


همیـــــشه نــــه...!

ولـــی گـــاهــی میـــان بـــودن و خـــواستـــن فـــاصلـــه  مــــی اُفـــتاد

وقـــتهـــایی کســـی رو بـــا تمــام وجود مـــی خــواهــی ...

ولـــی نبـــایـــد کنـــارش  بـــاشی...