نیلوفرمرداب

خدایا دوستت دارم
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩٢
 


قــــــرار نیست که هـــمه ی دنیــــا شاعــــر بشوند یا نویســنده!!!!!

ولـــی برای هـــر انســـانی

گاهـــی لازم اســـت

بایســـــتد یک گوشــــه ای

به آســـمان خیـــــره شود

و خیـــــلی خیـــــلی آرام

بی هیـــــــچ واســـــطه ای!

به او بگویــــــد که:

دوســـــــتش دارد...


             خــــــدایا دوستــــت دارم