نیلوفرمرداب

دلتنگی
نویسنده : تکتم - ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٤
 

عقربه های ساعت درپی هم میدوند

ثانیه ها به وقت دلتنگی میزند

من اینجا ایستادم سر قرار همیشگی

با همان نشانی هنوز شاخه گل  رزدر دستم مانده

فقط کمی خشکیده کمی پزمرده ولی هنوز عطر تو را به همراه دارد

زمان به وقت دلتنگی ایستاده

همیشه رفته ای

اینبار کمی بیا

تکتم راستگو 16/8/94