نیلوفرمرداب

دلتنگی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳٩٢
 


دلتنگـــ ــی سهم ِ من شد
از خـــاطراتـــی که یکــ روز خاطـــ ـــره نبود ...
((
زنـــدگـــــــی بود
)) ...
 


 
 
زندگی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٢
 


 
 
حسرت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٢
 
روزی میرسد

 

که دلت برای هیچکس

به اندازه من تنگ

 

نخواهد شد

 

برای نگاه کردنم ،

خندیدنم،اذیت کردنم و...

برای تمام لحظاتی

که در کنارم داشتی

روزی خواهد رسید که

در حسرت تکرار دوباره ی من

خواهی بود

میدانم روزی که

نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد.


 
 
مطالب تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
مطالب جالب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 

مطالب


 
 
نکات آموزنده تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
متن آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
متن آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
منت ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱
 


 
 
متن ادبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱