آنگاه که تولد دختری بی گناه مایه ننگ عربها بود وزندگی برای دخترکان ساعتی بیشتر به طول نمی انجامید &نیاکانمان بلندترین شب سال یلدا شب تولد مینو الهه زن ومیترا الهه خورشید را شب زنده داری میکردند .شادباش این شب وهمه شبهای پر ستاره ایرانی پیشاپیش پیشکش شما.قلبهورا

/ 0 نظر / 2 بازدید