برنگرد...


برنگرد

کمی عوض شدم 

دیریست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم 

به کسی تکیه نمیکنم 

از کسی انتظار محبت ندارم ... 

خودم بوسه میزنم بر دستانم 

سر به زانو هایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم 

نگران خودم میشوم

برای خودم هدیه میخرم . با خودم ساعت ها حرف میزنم

در دنیای خودم ،کسی حق ورود ندارد جز خودم.

/ 0 نظر / 3 بازدید