خوشبختی


خوشبختی داشتن کسی است…

که بیشتر از خودش
تــــــــــو را بخواهد…
و
بیشـــتر از تــــــــو…...
هیـــــــــــچ نخواهد..
و
تــــــــــو ...
برایش تـــــــمام زندگی باشی 

/ 0 نظر / 3 بازدید