قلاب بافی

دوستان عزیز طرز بافت این شال بسیار راحت است  اگر بااصول اولیه بافتنی لآشناباشیدمیتوانید این شالگردن را ببافید

ابتدابه اندازه عرض دلخواه دانه سرانداخته سپس به صورت کشباف بافت را ادامه دهید قدآن به اندازه دلخواه که رسید دانه هارا یکجا کورکنید البته سلیقه ایست میتوانید دانه دانه کورکنید پایین کار صاف باشد.قلب

/ 0 نظر / 17 بازدید