پنجره بخار کرده

این پنجره بخارکرده رادوست دارم  چرا که می توانی تنها بااشاره ات هرخط ورسمی که دلت خواست روی آن بکشی وبعد شاهد سقوط یک به یک قطرات باشی وپس از آن فقط تو میدانی وتو که دربطن آن شکل بی سروته باقی مانده برروی شیشه چه حرف وشکلی به زبان نیاوردی ای رسم بود .

/ 2 نظر / 9 بازدید
پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم

آدم

در سوز سرد زمستان ، تن داغ حوایم آرزوس تو این آشفته بازار معرفت نه حوا یک انسانم آرزوس