قدر زندگی

یادمان باشد از لحظه لحظه  باهم بودنمان لذت ببریم وقدر یکدیگر را بدانیم چون در آینده ای نه چندان دور به اندازه ی پلک زدنی فقط وفقط تبدیل به یک خاطره ویا یک قاب غبارگرفته بردیوار میشویم یادمان باشد قدر زندگی را بدانیم طوری زندگی کنیم که در نبودمان جای خالیمان حس شود قلبی برایمان به درد بیاید واشکی برگونه ها بنشیند وهراز گاهی دلشان برایمان تنگ شود وبه خاک سردمان سری بزنند وفاتحه ای نثار روحمان کنند تا هستیم قدر بودنمان را بدانیم به جای کینه بذر عشق بکاریم به جای حسادت گل محبت به یکدیگر هدیه دهیم به جای اخم لبخند با عشق راهدیه کنیم بیایید قبل رفتن قدر یکدیگر بدانیم .........

/ 0 نظر / 4 بازدید