جملات من

جملاتم هر روز کوتاه تر می شوند

هر روز چند کلمه کمتر

چند سکوت بیشتر

می ترسم روزی برسد که برای بیان دلتنگی هایم

به نقطه ای اکتفا کنم

 

/ 0 نظر / 16 بازدید