حسرت

روزی میرسد

 

که دلت برای هیچکس

به اندازه من تنگ

 

نخواهد شد

 

برای نگاه کردنم ،

خندیدنم،اذیت کردنم و...

برای تمام لحظاتی

که در کنارم داشتی

روزی خواهد رسید که

در حسرت تکرار دوباره ی من

خواهی بود

میدانم روزی که

نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید