عشق


در سرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست..


اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد


از گل رز هلندی هم خبری نیست..


اینجا عشق یعنی اینکه بخاطر چشم های دور و برت


معشوقت را فقط از پشت گوشی


بوسیده باشی.

 

  

/ 0 نظر / 36 بازدید