عشق ....


عشق بین دو نفر این نیست
که هر دو زیر باران خیس شوند عشق آن اس
ت که یکی چتر شود برای دیگر...
و دیگری هیچگاه نفهمد که چرا خیس نشود

 


/ 0 نظر / 47 بازدید