تزیین ته چین مرغ

ته چین مرغ که آماده شد ودر دیس برگرداندید پوره سیب زمینی آماده کرده(سیبزمینی را پخته وبعدبا کره له کرده کمی نمک هم اضافه کنید )در قیف مخصوص ریخته ودورادور پلو را شکوفه زده وبا زرشک وپسته تزیین کردهلبخند

/ 1 نظر / 25 بازدید
دختر خانوم

وای دلم خواست! چه ماهه این!