حضرت حافظ

اامروز روز بزرگداشت حضرت حافظ است قدر بدانیم وبخوانیم اشعارش را که آرامش دهنده ی قلب وروح است .سخنش سخن عشق وکلامش کلام حق ووجودش مایه مباهات هر ایرانی است.ودر دنیا بی نظیر ....ا

الایا ایها الساقی ادر کاسا ونا ولها       که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکلها

ببوی نافه کاخر صبا زان طره بگشاید     زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها

مرادر منزل جانان چه امن عیش چون هردم    جرس فریاد می دارد که بربندید محملها

/ 4 نظر / 2 بازدید
حمیرا

سلام روز بزرگداشت حضرت حافظ گرامي باد. شعربسيار زيبا و خيلي زيبا خانم حميرا خواندند[گل]

حامد

درود آدرس هم نگذاشتيد - مسلما توافق نداشتيد از شيخ غزلي گذاشتيد ، تمايزي كه شيخ حافظ بر معاصرين و حتي پس از خود دارد درصد بسيار بالاي مليت گرايي و آيين زرتشتي است . جالبه كه شيخ با زهد و زاهدي اندر موافق در مقام يك عارف نبوده . و گويي ترديدي هميشه او را احاطه كرده كه بين اسلام عربي و زرتشت ايراني مردد است . گئو ماته مغ موسس مغان مطلب طلب شده ي شيخ است و شراب ناب مغانه كه رسمي بود از ايران وارد مسيحيت شد و نام "خون مسيح" گرفت . تشعشعات فرهنگ اوستايي ايراني اديان و تمدنهاي زيادي بنا كرده و منجمله كتابهاي آسماني زيادي از اوستا و اوپانيشاد استنساخ (نسخه برداري) شد ولي با از بين برد اسناد و مدارك توسط اسكندر ، عمر ، و چنگيز چيز زيادي نماند . و حتي شيخ الرئيس بوعلي سينا و شيخ الاشراق سهروردي تعلقات ناسيونلي يا ايران پرستانه داشتند .