بگو دوستت دارم


امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه

دیروز هم همینطور بود

فردا هم همین طوره

گروه اینترنتی روزنه

 


بگو دوستت دارم

شهیدم کن

مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب های تو شلیک می شود

—————————————

/ 0 نظر / 4 بازدید