جهنم ما

ای خدا خسته ام از دلتنگی

ای خدا خسته ام از دوری

ای خدا خسته ام از هر چی دورویی

ای خدا این جهنم کجاست

من آ ن آتش را به این دنیا ترجیح میدهم

نکند جهنم ما همین دنیاست

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

دلت که گرفته باشد... شادترین آهنگ ها، برایت روضه خوانی میکنند شلوغترین مکانها، تنهایی ات را به رُخَت می کشند و شادترین روزها، برای تو غمگین ترین روزهاست دلت که گرفته باشد... نقض میشود همه ی قانون ها دل کجـــا... قانون کجـــا مدتها طول میکشد تا خاک بگیرد خاطره های رنگارنگ میگذاری تار شود این خاطره ها اما یک خواب ِ ناغافل، گرد و خاک تمام خاطره ها را می گیرد !! میشود مثل روز ِ اول میشود خاطره های ناب زخمها تازه میشود باز ...