بغض

 

خـیـلـﮯ سـخـتِ نـگــﮧ בآشـتـن بـُغـض پـشـت تلــفـن . . .!

مـخـصـوصـاً 
وقــتـی کـــﮧ میــخوآﮯ نـفـهمــﮧ ....

هـ قـورتـش مـیـב .. .هـ ..

اَمـا آخــرم چـیـکـ چـیـکـ اَشـکـآت گـونــ هـآتـو خـیـس مـیـکـنـ!

اون مـوقـع اَس کـ یـهـو تـلـفـنُ قـطـع مـیـکـنـ. . .

بـعـבشـم مـیـگـ خـوבش قـطـع شـב!

 


/ 0 نظر / 2 بازدید