من و .....

زیر یک باران نم نم دیدمش 

با شگرد عاشقی فهمیدمش

با همان احساس سبز عاشقی

لا به لای آرزو پیچیدمش

مثل حالا در تخیل های شعر

بارها در یک غزل بوسیدمش

رفت٬اما خاطرات او نرفت

کاشکی می شد که می بخشیدمش

جای تو خالی ٬ من و بارندگی

بوی نم را جای تو بوئیدمش

/ 0 نظر / 20 بازدید