یخ زده ام از فاصله

 
 • بیــا کمی گــناه بکنیم
  که خیلی ثواب دارد.

  یخ زده ام ازاین فاصله ی دیوار به دیوار
  به گیسوان ِسفیدِ مادرت سوگند

  اگر دیر بجنبی ، همین فردا
  دخترت را

  به گیسوی تو سوگند می دهند
/ 0 نظر / 4 بازدید