حکم دل

بارآخر !؟

دست آخر من ورق را با دلم بر میزنم 

بار دیگر حکم کن!

اما نه بی دل بادلت حکم کن .حکم دل !

هر که دارد بیاندازد وسط تا که ما دلهایمان را رو کنیم....

دل که روی دل بیفتد عشق حاکم میشود 

پس به حکم عشق بازی میکنیم ا

این دل من رو بکن حالا دلت را!

دل نداری !؟؟

بربزن اندیشه ات را

حکم لازم!!!!

دل سپردن دل گرفتن هر دو لازم....

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد صادق

عشق کلمه ای است مقدس که ترکیبی از علاقه وافر شهامت گفتن و قلیان احساس و شور و عاطفه است پاکی و پاکدامنی و پاکدستی کلمات رویایی عشق است