دلم .........

دلم برای روزهایی که دلم مال خودم بود تنگ شده
دلم برای روزهایی که مال خودم بود تنگ شده
دلم برای خودم تنگ شده
دلم تنگ شده
دلم ......


دلم یک جاده می خواهد بی بن بست
و خدا
که کمی با هم قدم بزنیم
فقط همین

/ 0 نظر / 15 بازدید