شعر دلتنگی

 

هر که در راه شما خار شود جا دارد

و کنارت چو تن یار شود جا دارد


همه ی عمر به سوی نگه ات خیره شدم

سوی چشمانم اگر تار شود جا دارد


دو سه تا عاشق دلخسته به دنبال تو اند

این سه تا عاشق اگر چار شود جا دارد


گر گذاری لب خود را به لب جام نترس

عاشقت همچو سگ هار شود جا دارد


تو چرا عاشق خود را ز خودت می رانی؟

بر لبش گر نخ سیگار شود جا دارد


به نگهبان در میکده گفتی که برو

او چو از کار تو بد کار شود جا دارد


تو بیا آخر عمری بپذیرش اینبار

هر که در راه شما خار شود جا دارد

/ 0 نظر / 15 بازدید