متن زیبا برای زن ها

زن ها میتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند...
آواز بخوانند...
گلهای باغچه را قلمه کنند..
غذای دلخواهت را تدارک ببینند..
کودکانه با بچه ها بازی کنند..
زن ها میتوانند با قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند..
دل بسوزانند...
ببخشند و بخندند..
تو از طرز بافتن موهایش...
یا رنگ لب هایش...
لباس..
یا حتی حرف هایش..
هرگز نمیتوانی حدس بزنی زنی که روبرویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است...
باید بالش خواب او باشی تا بفهمی که چقدر دلتنگ و تنهاست....

/ 0 نظر / 31 بازدید