اکنون برا


اکنون برآ، 
اکنون از این راه 
که به راهِ رهایی آمده‌ای 
هزاره‌ی گیج را 
به گهواره‌ی آسمان بسپار. 
با سُرنای صبح 
بر جبین جهان برآ، 
ترکه بر دُهلِ دریا بزن! 
گوش کن ای حضور 
سرانجام این گریسته‌ی بی‌پناه 
کلمات کهنسالِ خود را 
به دریا خواهد رساند. 
پس برآ 
ای باغ، 
ای شیئی الحیاتِ دلیل! 
تو ... ضمیر زبان منی 
از این راه 
که رهایی آدمی‌ست

/ 0 نظر / 18 بازدید