های ....فلانی

های! فلانے جان میدانے !

رسم زندگے این  چنین است

مےآیند

مے مانند

و عادت مے دهند به بودنها

 

..

مے روند

وتو در خود مے مانے

وتو تنها مےمانے

 

راستے نگفتے : رسم تو نیز این چنین است مثل همه ے فلانے ها...!  

/ 0 نظر / 2 بازدید