بی خیال....

اشکایی که بی هوا روگونه هام میریزه

ابری که از همه خاطره هات لبریزه

دلی که میخواد بمونه تنی که باید بره

حرفی که تودلمه اما ندونی بهتره

بیخیال حرفایی که تودلم جامونده

بیخیال قلبی که این همه تنها مونده

آخه دنیای تو دنیای دلای سنگینه

واسه تو فرقی نداره دل من چه رنگیه

مثه تنهایی میمونه باتوهمسفر شدن

توی شهر عاشقی نبود وبی بروا رفت

بیخیال حرفهایی که تو دلم جامونده

بیخیال قلبی که این همه تنها مونده

آخه دنیای تو دنیای دلای سنگیه

واسه تو فرقی نداره دل من چه رنگیه

/ 2 نظر / 4 بازدید